Bart Massin benoemd tot nieuwe voorzitter van EV Belgium

25 juni 2024

EV Belgium kondigt met trots de benoeming van Bart Massin aan als de nieuwe voorzitter van de federatie, samen met de aanstelling van Philippe Vangeel als operationeel directeur. Beiden werden begin juni benoemd door de Raad van Bestuur en brengen een schat aan ervaring en een sterke visie voor de toekomst van de federatie. Voor EV Belgium valt de komende regeerperiode midden in een scharniermoment voor de sector. De sectorfederatie benadrukt in dit opzicht de nood aan consequente en duurzame beleidskeuzes. Naast deze twee benoemingen, verkozen de leden van EV Belgium ook Jochen De Smet en Sander Hereijgers als nieuwe bestuursleden binnen de federatie.

Pioniers uit de sector

Bart Massin is een van de pioniers binnen onze sector en was zes jaar ondervoorzitter van EV Belgium. Hij heeft bovendien een brede ervaring opgebouwd in diverse sectorfederaties en brengt een frisse visie en vastberadenheid om EV Belgium verder te professionaliseren.

Massin benadrukt "Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij ons uitgebouwd operationeel team en onze leden pragmatische voorstellen kunnen uitwerken om de gehele sector te versterken. Onze belangen zijn een stabiele groei en een ondersteunend wetgevend kader te verkrijgen voor onze leden.”

Daarnaast zal de vereniging nog meer inzetten op kennisdelen en netwerken onder de leden. Samen met Massin's benoeming, verwelkomt EV Belgium ook Philippe Vangeel als de nieuwe operationeel directeur. Vangeel brengt jarenlange ervaring vanuit de grotere Europese sectorfederatie mee. Zijn benoeming en ervaring versterken de inzet van de federatie om een nog belangrijkere gesprekspartner voor hun leden en de overheid te worden. (foto’s in bijlage)

Het volledige bestuur wil, namens de leden van de vereniging, ook de uittredende voorzitter, Jochen De Smet, uitdrukkelijk bedanken voor zijn werk de laatste zes jaar.

Toekomstvisie

Massin benadrukte het belang van transparantie, integriteit en gezamenlijke belangen binnen de federatie.

"Alle beslissingen en activiteiten binnen EV Belgium moeten zonder eigenbelang worden uitgevoerd, waarbij transparantie en integriteit centraal staan, alleen zo gaan we de verschillende uitdagingen – op zowel industrieel vlak als duurzaamheid – ten volle kunnen beantwoorden" aldus Massin.

De komende 5 tot 10 jaar zijn cruciaal voor de sector. Uit prognoses van EV Belgium, op basis van het huidig investeringsvolume en als we uitgaan van de uitfasering van inschrijvingen van nieuwe ICE-voertuigen in de 3 gewesten, blijkt dat er nog heel wat inspanningen moeten geleverd worden om op alle vlakken de elektrificatie van de mobiliteit te realiseren. Zowel op het vlak van laadpalen, vooral in Wallonië, de automotive- en batterij-industrie en het energienet zijn er verschillende uitdagingen. De nieuwe regeringen en hun beleidskeuzes zullen hierbij een cruciale rol spelen om België vooraan het Europese peloton te behouden op vlak van e-mobiliteit.

Met hun uitgebreide ervaring en gezamenlijke visie zijn Massin en Vangeel goed gepositioneerd om de federatie te leiden, de sector verder te laten groeien en de juiste beleidsmatige accenten te realiseren. Ze kijken ernaar uit om, met de steun van de leden, hun visie te realiseren en EV Belgium naar nieuwe hoogten te brengen.

Nieuwe bestuursleden

Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter en de aanstelling van een operationeel directeur, verkozen de leden van EV Belgium ook twee nieuwe bestuursleden, Jochen De Smet en Sander Hereijgers. Zij vervoegen het bestuur dat vandaag 14 personen uit de sector telt.

“De aanstelling als bestuurslid is een belangrijke stap in mijn missie met Pluginvest . We engageren ons om binnen EV Belgium actief mee te besturen en onze expertise in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de eMobility sector in België. De snelle evolutie van de e-mobiliteitssector vraagt om continue innovatie en samenwerking. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen van mijn concullega's en partners om hun belangen mee te mogen behartigen binnen de vereniging” benadrukt Hereijgers.

Fotos:Bart & Philippe

Sluiten