Standpunt m.b.t. lokale belastingen op laadpunten

4 juli 2024 om 10:00 door EV Belgium

EV Belgium heeft kennisgenomen van het voornemen van verschillende Brusselse gemeenten om een lokale belasting op laadpunten in te voeren. We vermoeden en voelen ook aan dat andere steden en gemeenten in België soortgelijke stappen willen ondernemen in de toekomst. EV Belgium begrijpt deze reflex en wil met dit standpunt een aantal zaken duiden voordat lokale beleidsmakers deze keuze maken.

Lokale belasting op laadpunten

EV Belgium begrijpt dat tegenover voor gebruik van het openbaar domein door een commerciële partij een vergoeding kan gevraagd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een lokale belasting. EV Belgium koppelt wel een aantal voorwaarden aan dergelijke belasting:

  • De belasting moet fair en redelijk zijn, dit wil zeggen bij voorkeur gerelateerd aan het gebruiksvolume van het laadpunt (kWh) en niet onevenredig hoog. Anders zal dit de transitie naar elektrische mobiliteit afremmen en ook de koopkracht van EV rijders die niet beschikken over een thuislaadpunt aantasten.
  • De belasting mag niet retroactief worden toegepast gezien anders de businesscase van de CPO onderuit wordt gehaald. Bestaande concessies en afspraken onderhevig maken aan een soortgelijke beslissing zullen namelijk de beperkte rendabiliteit van een laadpunt aantasten.
  • Ten slotte moeten ook alle belastingen en andere opgelegde kosten, kunnen doorgerekend worden aan de eindklant.

EV Belgium kan zich echter in geen geval vinden in een lokale belasting op laadpunten geplaatst op privéterrein, maar toegankelijk voor het publiek (zogenaamde “semi-publieke” laadpunten).

Handhaving parkeerbeleid

EV Belgium vraagt, onafhankelijk van de invoering van een lokale belasting, aan de lokale en gewestelijk overheden de nodige engagementen te nemen op het vlak van handhaving van het parkeerbeleid op plaatsen gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Er is daarbij een gezamenlijk aanpak nodig tussen het parkeerbeleid en het laadpaal-beleid. Enkel op die manier is er een voor CPO ’s leefbaar verdienmodel mogelijk.

Sluiten