Verhoogde kostenaftrek voor CaaS

1 mars 2022

Charing as a Service komt in aanmerking voor de aftrek als beroepskosten van verhoogde afschrijvingen voor in nieuwe staat verkregen of tot stand gebrachte en publiek toegankelijke laadstations. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag van kamerlid Jef Van den Bergh.

Dit uiteraard voor zover de CaaS dienstverlener de uitgaven voor zijn rekening neemt en voor eigen rekening de laadstations exploiteert, en ook aan de andere voorwaarden zoals publieke toegankelijkheid wordt voldaan. Of er ook aanspraak kan gemaakt worden voor de aftrek van kosten voor de aansluitingscabine of voorbereidende werken, ‘zal afhangen van de feitelijke en juridische omstandigheden waarin de uitgaven hebben plaatsgevonden’. De onderneming waar de laadpalen worden geïnstalleerd, kan bij CaaS geen aanspraak maken op de maatregelen, ook niet voor begeleidende infrastructuurwerken of voorbereidende studies, aangezien de laadstations niet door hem verkregen of tot stand gebracht zijn.

Tags:
Fermer