Dataverplichtingen

25 mars 2022

In het kader van concessies voor (semi)-publieke laadinfrastructuur worden door verschillende overheden verplichtingen opgelegd rond het doorsturen van data.

Het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse overheid, wil samen met de werkgroep data van EV Belgium afspraken maken en komen tot een beveiligde omgeving voor het doorsturen van data. Bedoeling is een standaardoplossing uit te werken die ook voor andere overheden kan gebruikt worden.

Meewerken in de werkgroep? Contacteer ons via contact@ev.be

Fermer