Vlaanderen bevestigt ambitie 35.000 publieke laadpunten

25 mars 2022

Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, heeft de ambitie bevestigd om tegen 2025 in Vlaanderen 35.000 (semi-) publieke laadpunten uit te rollen in functie van de geschatte behoefte.

cijfers.laadpalenVandaag zijn er 12.559 punten geregistreerd. Nog voor de zomer komen er 5 concessies om de uitrol van AC laadpunten op basis van de principes ‘paal volgt wagen’ en ‘paal volgt paal’ te implementeren. Potentieelkaarten brengen de noden in kaart in functie van een hele reeks parameters zoals inwonersaantal, aantal vrijstaande woningen met oprit, autobezit, vervoersgewoonten enz.

Die kaarten zijn nu klaar en worden aan de lokale besturen bezorgd. Ook werden per stad of de gemeente, de specifieke noden opgelijst. Verder gaf de minister ook aan dat er op alle snelwegen en grote verkeersassen om de 25 km snellaadstations moeten komen.

Fermer