Enquête EV Belgium

Survey EV Belgium OEM

Wij houden graag een vinger aan de pols, om onze leden nog beter te kunnen dienen en stakeholders goed te kunnen informeren.
Daarom waarderen wij het sterk mocht u even de tijd nemen om deze korte enquête in te vullen (max 2 min).
(Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken inhet kader van dit onderzoek)
(Meerdere opties zijn mogelijk indien er verschillen zijn tussen modellen)
(Graag jaartal ingeven)
EV Belgium moet dringend werk maken van:
Close