Over EV Belgium

EV Belgium is de representatieve federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België.

EV Belgium wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. EV Belgium zal hiervoor tools ontwikkelen, kennis opbouwen en delen. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil EV Belgium werken aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.

Naast de EV-rijders zijn er de sectorleden van EV Belgium. Zij zijn vooral actief als autoconstructeur (OEM), CPO (charge point operator), MSP (mobility service provider), installatiebedrijf, consultant, leasingbedrijf, … 

Bekijk op deze pagina de ledenlijst.

Werkgroepen

De volgende werkgroepen zijn actief en vergaderen op regelmatige basis. Deze werkgroepen komen in gezamenlijk overleg met de deelnemende leden periodiek samen en rapporteren aan het Bestuursorgaan. Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via myEV.be (enkel toegankelijk voor leden na login) of via het secretariaat. Naast het voorbereiden van antwoorden voor op vragen van buitenaf (opmaken van standpunten, technische adviezen en beleidsvoorstellen), bieden de werkgroepen ook ideale momenten voor de leden om kennis uit te wisselen en te netwerken.

  • Werkgroep EV Charging (Sander Hereijgers)
  • Werkgroep OEM (/)
  • Werkgroep Academy (Steven Leeten)
  • Werkgroep EV-rijders (Wim Broos)

Naast de algemene werkgroepen zijn er ook een aantal subgroepen actief waarbinnen geïnteresseerde leden zeer specifieke topics behandelen.

Bestuursorgaan:

Bart Massin (Voorzitter, Stroohm), Steven Leeten (Rexel), An De Pauw (InsideMobility), Peter Van den Bossche (VUB), Daniel Kedzierski (Addax Motors, Lies Eeckman (Polestar), Optimile (Benoît Criel), TotalEnergies (Stefaan De Ganck), Astara Western Europe (Matthijs Keersmaekers), Jochen De Smet (onafhankelijke), Sander Hereijgers (Pluginvest) en Wim Broos (EV Rijders)

Het bestuursorgaan komt maandelijks samen. Verenigingationele zaken over de vereniging zelf, worden de werkzaamheden van de werkgroepen overlopen en besproken. Tot slot is er ook aandacht voor nieuwe vragen, uitdagingen en projecten. Over de werking van het bestuur wordt geïnformeerd in de maandelijkse newsletter.

Medewerkers

Philippe Vangeel is sinds juni 2024 actief als Operationeel Directeur. Romain Denayer is sinds september 2022 werkzaam als coördinator. Er werd in 2021 een samenwerking afgesloten met Freek Couttenier voor inhoudelijke ondersteuning van de vereniging (vooral de werkgroepen) met het oog op het ontwikkelen van gedragen standpuntbepalingen die ingezet kunnen worden in de belangenbehartiging. Voor de praktische ondersteuning en advies inzake de verdere organisatie-ontwikkeling is er een samenwerkingsovereenkomst met verenigingsmanagementbureau 2Mpact.

Contactgegevens

  • Operationeel Directeur (woordvoerder) : Philippe Vangeel - philippe@ev.be - tel. +32 486 26 92 05
  • Coördinator : Romain Denayer - romain@ev.be - tel. +32 473 57 47 31
  • Policy Officer: Freek Couttenier - freek@ev.be

Communicatie

Naast de publieke website wordt er maandelijks een Ledennieuwsbrief verstuurd met informatie uit de bestuursvergadering en de werkgroepen, nieuws over en van leden en brede informatie over de sector. Indien nodige worden er tussendoor digitale newsflashes verstuurd naar de leden.

Tot slot wordt er sedert juni elk 2de vrijdagvan de maand (8u30-9u30) een EV Belgium Update gegeven door het secretariaat. Dit is een informele onlineledenbijeenkomst toegankelijk voor alle leden en is het gepaste moment om een update te geven over alle ontwikkelingen van de laatste en komende maand.

Partners

EV Belgium is lid van AVERE EUROPE de Europse vereniging van elektromobiliteit. An De Pauw is afgevaardigd als vertegenwoordiger van EV Belgium binnen het bestuur van AVERE.

EV Belgium heeft een samenwerking met Eco-Movement voor het ter beschikking stellen van data over laadinfrastructuur.

Sluiten