Over EV Belgium

EV Belgium is de representatieve federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België.

EV Belgium wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. EV Belgium zal hiervoor tools ontwikkelen, kennis opbouwen en delen. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil EV Belgium werken aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.

Naast de EV-rijders zijn er de sectorleden van EV Belgium. Zij zijn vooral actief als autoconstructeur (OEM), CPO (charge point operator), MSP (mobility service provider), installatiebedrijf, consultant, leasingbedrijf, … 
Bekijk op deze pagina de ledenlijst.

Werkgroepen

De volgende werkgroepen zijn actief of in ontwikkeling. Deze werkgroepen komen in gezamenlijk overleg met de deelnemende leden periodiek samen en rapporteren aan het Bestuursorgaan. Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat. Naast het voorbereiden van antwoorden voor op vragen van buitenaf (opmaken van standpunten, technische adviezen), bieden de werkgroepen ook ideale momenten voor de leden om kennis uit te wisselen en te netwerken.

  • Werkgroep CPO/MSP (Hugues Dhaeyer en Bart Massin)
  • Werkgroep Academy (Steven Leeten)
  • Werkgroep Data (Freek Couttenier)
  • Werkgroep EV-rijders (Wim Broos en Philippe Van Der Gucht)
  • Werkgroep OEM (Matthijs Keersmaekers )

Het bestuursorgaan bestaat uit:

Jochen De Smet (voorzitter), Bart Massin (ondervoorzitter), Philippe Vangeel (secretaris), Hugues Dhaeyer, Steven Leeten, An De Pauw, Peter Van den Bossche, Daniel Kedzierski, Nicolas Paris, Wim Broos en Philippe Van Der Gucht. Romain Denayer is sinds september 2022 aangesteld als coördinator. 

Het bestuursorgaan komt maandelijks samen. Naast operationele zaken over de vereniging zelf, worden de werkzaamheden van de werkgroepen overlopen en besproken. Tot slot is er ook aandacht voor nieuwe vragen, uitdagingen en projecten. Over de werking van het bestuur wordt geïnformeerd in de maandelijkse newsletter.

Er werd een samenwerking afgesloten met Freek Couttenier voor inhoudelijke ondersteuning van de vereniging (vooral de werkgroepen) met het oog op het ontwikkelen van gedragen standpuntbepalingen die ingezet kunnen worden in de belangenbehartiging. Voor de praktische ondersteuning en advies inzake de verdere organisatie-ontwikkeling is er een samenwerkingsovereenkomst met verenigingsmanagementbureau 2Mpact (www.2Mpact.be).

Contactgegevens

Woordvoerder/perscontact EV Belgium: Jochen De Smet - tel. +32 474 91 49 97

Coördinator Romain Denayer - tel +32 473 57 47 31

Communicatie

Naast de publieke website wordt er maandelijks een Ledennieuwsbrief verstuurd met informatie uit de bestuursvergadering en de werkgroepen, nieuws over en van leden en brede informatie over de sector. Indien nodige worden er tussendoor digitale newsflashes verstuurd naar de leden.

Tot slot wordt er sedert juni elke 2e vrijdag (8u30-9u30) van de maand een EV Belgium Update gegeven door het bestuur. Dit is een informele online ledenbijeenkomst toegankelijk voor alle leden.

Partners

EV Belgium is lid van AVERE EUROPE (bestuurslid An De Pauw is ondervoorzitter en bestuurslid Philippe Vangeel is secetaris-generaal van AVERE EUROPE).

EV Belgium heeft een samenwerking met Eco-Movement voor het ter beschikking stellen van data over laadinfrastructuur.

Close