Lid worden

Er zijn twee lidmaatschapsformules:

1) Lidmaatschap voor sectorleden: bedrijven die inzake e-mobility producten en diensten leveren, hierna sectorleden genoemd.

2) Lidmaatschap voor EV-Rijders – dit lidmaatschap is gratis. U wordt dan op de hoogte gehouden van activiteiten.

Sectorleden

Voor de sectorleden, nl. bedrijven die producten en diensten leveren. U maakt deel uit van een dynamisch netwerk van bedrijven actief in de sector.

U ontvangt de maandelijkse newsletter met informatie over de sector en de leden. Indien nodig ontvangt u tussentijdse Newsflashes.

U kan deelnemen aan meerdere werkgroepen die inhoudelijk inzoomen op vragen en uitdagingen voor de sector (CPO/MSP, Beleid, Data…). Daarnaast zijn er ook ledenevents waarbij inspiratie en netwerking centraal staan.

Tot slot werkt EV Belgium heel hard op verschillende beleidsdossiers (zowel gewestelijk als federaal) om de best mogelijke marktwerking te realiseren voor de leden. Voor de Europese context is er een link met AVERE Europe.

EV-Rijders

Lidmaatschap voor EV-Rijders – dit lidmaatschap is gratis.

U wordt dan op de hoogte gehouden van activiteiten die relevant voor u zijn.

Aanmelden kan via dit formulier.

Sluiten