Lid worden

Er zijn twee lidmaatschapsformules:

1) Lidmaatschap voor sectorleden: bedrijven die inzake e-mobility producten en diensten leveren, hierna sectorleden genoemd.

2) Lidmaatschap voor EV-Rijders – dit lidmaatschap is gratis. U wordt dan op de hoogte gehouden van activiteiten.

Sectorleden

Hier vallen bedrijven die producten en diensten leveren in de sector onder. We hanteren 2 types: Participating en Observing membership.

Met het Participating membership krijg je toegang tot alle voordelen en evenementen voor leden, inclusief de functionaliteiten van de werkgroepen en de website. Bovendien heb je stemrecht tijdens bestuursverkiezingen en de Algemene Vergadering. Met dit type lidmaatschap kan je actief en impactvol deelnemen aan onze vereniging. Je hebt de mogelijkheid om voorstellen en standpunten mede vorm te geven binnen onze werkgroepstructuur.

Met het Observing lidmaatschap heb je uitsluitend toegang tot algemene informatie en kan je een aantal dingen raadplegen maar heb je geen actieve toegang tot de werkgroepen, heb je een beperkte korting bij deelname aan events en heb je bovendien geen stemrecht (bestuursverkiezingen & Algemene Vergadering).


EV-Rijders

Lidmaatschap voor EV-Rijders – dit lidmaatschap is gratis.

U wordt dan op de hoogte gehouden van activiteiten die relevant voor u zijn.

Aanmelden kan via dit formulier.

Sluiten