Nieuws

 1. 18 juli 2024

  Standpunt EV Belgium m.b.t lokale belastingen op laadpunten

  Lokale besturen hebben een autonome bevoegdheid om belastingen te heffen. Meer en
  meer steden en gemeenten overwegen een heffing in te voeren op laadpunten toegankelijk
  voor het publiek. EV Belgium betreurt deze evolutie.
  Uitgangspunt moet immers altijd zijn om zoveel mogelijk kwalitatieve laadinfrastructuur
  beschikbaar te maken voor het publiek en daarbij de marktspelers maximaal te
  ondersteunen. Het heffen van lokale belastingen op laadpunten gaat voorbij aan het
  dienstverlenende aspect van (semi) publieke laadinfrastructuur. Heel wat burgers kunnen
  geen thuislaadpunt installeren, en moeten dus terugvallen op publiek toegankelijke
  laadpunten.

  Lees meer
 2. 3 juli 2024

  Verdubbeling in één jaar tijd van het aantal publieke laadpunten onderstreept kansen voor elektrische mobiliteit

  België heeft het afgelopen jaar een spectaculaire verdubbeling gekend in het aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen (EV). Op één jaar tijd kwamen er maar liefst 36.000 nieuwe publieke laadpunten bij, in totaal telde België eind juni net geen 72.000 laadpunten. Ook op het vlak van verkoop van personenvoertuigen stellen we een positieve trend vast: ondertussen is 1 op 4 nieuwe personenvoertuigen een EV. Deze indrukwekkende vooruitgang toont aan dat een ambitieus beleid gericht op elektrisch rijden haalbaar is. EV Belgium roept de verschillende beleidsniveaus op om duidelijke keuzes te maken en vanaf 2030 enkel nog zero emissie personen- en bestelwagens nieuw in het verkeer toe te laten.

  Lees meer
 3. 25 juni 2024

  Bart Massin benoemd tot nieuwe voorzitter van EV Belgium

  EV Belgium kondigt met trots de benoeming van Bart Massin aan als de nieuwe voorzitter van de federatie, samen met de aanstelling van Philippe Vangeel als operationeel directeur. Beiden werden begin juni benoemd door de Raad van Bestuur en brengen een schat aan ervaring en een sterke visie voor de toekomst van de federatie. Voor EV Belgium valt de komende regeerperiode midden in een scharniermoment voor de sector. De sectorfederatie benadrukt in dit opzicht de nood aan consequente en duurzame beleidskeuzes. Naast deze twee benoemingen, verkozen de leden van EV Belgium ook Jochen De Smet en Sander Hereijgers als nieuwe bestuursleden binnen de federatie.

  Lees meer
 4. 15 maart 2024

  EV Belgium Memorandum - Federale en Regionele verkiezingen 2024

  EV Belgium is de representatieve federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België. EV Belgium wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. Via dit memorandum wil EV Belgium de gezamelijke stem van alle leden laten weerklinken naar de verkiezingen toe. 

  Lees meer
 5. 1 maart 2024

  Vias: Enquête EV-rijders

  De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en Vias Institute voeren een studie uit naar de impact van de opkomst van elektrische wagens op de verkeersveiligheid in België.

  Lees meer
 6. 6 februari 2024

  EV Belgium vraagt snelle uitvoering premiesysteem

  EV Belgium roept de Vlaamse regering op om de plannen rond een premie voor de aankoop van EV’s op korte termijn uit te rollen. Vlamingen lopen duidelijk warm voor de premie, en dat is goed nieuws. Heel wat bestelbonnen zijn getekend, ervan uit gaande dat de premie er komt. We mogen mensen die de stap willen zetten naar het elektrisch rijden niet ontmoedigen.  

  Lees meer
 7. 24 januari 2024

  Laadinfrastructuur: veel werk op de plank

  Vandaag lanceerden vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, en minister van Energie Tinne Van der Straeten samen met EV Belgium, het register voor hernieuwbare energie in brandstoffen voor transport bij DATS 24 in Overijse.

  Lees meer
 8. 25 september 2023

  EV Belgium verwelkomt de aankondiging van de Vlaamse Regering voor betaalbaardere zero-emissie mobiliteit

  In de septemberverklaring kondigde de Vlaamse Regering vandaag, dankzij minister Lydia Peeters, de invoering van een premie voor nieuwe en tweedehands zero-emissie voertuigen aan.

  Lees meer
 9. 27 februari 2023

  100.000ste batterij-elektrische wagen op de Belgische weg is een feit

  In februari 2023 werd de 100.000ste volledig elektrische wagen ingeschreven. EV Belgium zette dit, samen met twee van zijn leden, Polestar en Arval, plechtig in de kijker tijdens de overhandiging van een 100% elektrische wagen. Voor EV Belgium loopt de transitie naar een volledig elektrische mobiliteit voorlopig zonder noemenswaardige problemen.

  Lees meer
 10. 12 januari 2023

  In 2022 kwamen er bijna 13.000 publieke laadpunten bij en had maar liefst 60% van de nieuw bestelde bedrijfswagens een stekker

  Vrijdag start het 100ste autosalon. Nog nooit zullen er daar zoveel batterij elektrische voertuigen (EV’s) te bewonderen zijn. 2022 was echt een succesjaar  voor de EV in ons land, vooral dankzij de Wet op de vergroening van bedrijfswagens.

  Lees meer
 11. 22 november 2022

  Persbericht: "Capaciteitstarief is slechts een eerste stap"

  Met de invoering van het capaciteitstarief zet Vlaanderen een noodzakelijke stap in de energietransitie. Het capaciteitstarief zal huishoudens die hun verbruik slim sturen, belonen en gezinnen die niet bewust omgaan met hun netverbruik extra laten betalen. Helaas zal de invoering van het capaciteitstarief echter niet het beoogde effect geven om het verbruik van het distributienet te verlagen tijdens de piekmomenten, aldus EV Belgium.

  Lees meer
 12. 3 oktober 2022

  Laden in appartementen: overleg met de Syndici

  Tijdens een eerste ontmoeting  met de 2 federaties van Syndici (UVS en CIB), waarbij Fluvius en Mobia aanwezig waren, bleek iedereen overtuigd van het feit dat een collectieve aanpak met slimme centrale sturing te verkiezen is boven individuele aansluitingen. Dit zal de netcapaciteit optimaliseren, kosten drukken en de veiligheid ten goede komen.

  Lees meer
Sluiten