Standpunten

 1. 19 januari 2024 om 12:00

  Standpunt mbt implementatie van de AFIR-verordening inzake prijsvorming en transparantie, betalingsopties en dataverplichtingen

  Naar aanleiding van de publicatie van AFIR (alternative fuels infrastructure regulation) in de loop van september 2023 en de implementatiedatum in alle EU-lidstaten op 13 april 2024, heeft EV Belgium een standpunt omgemaakt om beleidsmakers en controleinstanties te informeren over hoe deze Europese wetgeving geïmplementeerd kan worden in België. Onder andere prijsvorming, prijstransparantie, betaalopties, publieke laadpunten en dataverplichtingen komen hier aan bod. 

  Lees meer over "Standpunt mbt implementatie van de AFIR-verordening inzake prijsvorming en transparantie, betalingsopties en dataverplichtingen"
 2. 15 december 2023 om 09:00

  Standpunt EV Belgium m.b.t de rotatietarieven en lokale belastingen op laadpunten

  EV Belgium heeft kennis genomen van het voornemen van de 19 Brusselse gemeenten om enerzijds een rotatietarief en anderzijds een lokale belasting op laadpunten in te voeren. In dit standpunt verklaren wij waarom wij als vereniging voorstander zijn van een rotatietarief alsook de voorwaarden voor de invoering van een lokale belasting. 

  Lees meer over "Standpunt EV Belgium m.b.t de rotatietarieven en lokale belastingen op laadpunten"
 3. 15 februari 2023 om 17:00

  Standpunt EV Belgium en FEBEG m.b.t prijstransparantie bij het laden van elektrische voertuigen

  EV Belgium en FEBEG vragen dat de prijsaanduiding bij het laden van elektrische voertuigen kan gebeuren via QR-codes, apps of gelijkaardige digitale middelen. De recente aanmaningen wegens vermeende inbreuken op de bepalingen rond prijsaanduiding, worden zonder gevolg geklasseerd. Opmaken van een ministeriële omzendbrief met duidelijke instructies naar alle actoren, of indien nodig zelfs een tussentijds regelgevend initiatief. Een task force (overheid en sector) wordt opgericht om de implementatie van de komende Europese regelgeving voor te bereiden. 

  Lees meer over "Standpunt EV Belgium en FEBEG m.b.t prijstransparantie bij het laden van elektrische voertuigen"
 4. 3 november 2022 om 12:00

  Standpunt: terugbetaling werkgever voor thuisladen (bedrijfs-)voertuig

  Naar aanleiding van vragen van zijn leden en gesprekken met het kabinet Financiën, licht EV Belgium graag zijn standpunt inzake de terugbetaling door de werkgever van kosten voor thuisladen, toe. Met dit standpunt streeft EV Belgium naar een oplossing die zo nauw mogelijk aansluit bij de bestaande praktijk en huidige fiscaal stelsel voor bedrijfswagens. Zo creëren we duidelijkheid en vermijden we bijkomende kosten voor nieuwe software-implementaties. EV Belgium raadt zijn leden aan om volgens de onderstaande principes te werken tot er een gestandaardiseerde oplossing is die door de fiscale overheid werd gevalideerd. 

  Lees meer over "Standpunt: terugbetaling werkgever voor thuisladen (bedrijfs-)voertuig"
Sluiten