Operationele Directeur (M/V/X) – werknemer/freelancer

16 oktober 2023

EV Belgium is de snelgroeiende sectororganisatie voor elektrische mobiliteit met als doel de realisatie van de ambitieuze doelstellingen rond zero-emissie. De leden vormen de volledige waardeketen, zowel de dienstverleners en producenten (laadpalen, infrastructuur, energieleveranciers, automerken….) als de effectieve EV-rijders.

Functiebeschrijving

 • Je wordt het eerste aanspreekpunt voor de vereniging en onderhoudt contacten met zowel de leden als de vele stakeholders.
 • Je werkt in nauw overleg met het bestuursorgaan de strategie van de vereniging uit. Je bent verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van het secretariaat dat momenteel bestaat uit 2 medewerkers (coördinator en beleidsmedewerker), bijgestaan door extern administratieve ondersteuning.
 • Je wordt ingeschakeld voor de verdere ontwikkeling van de vereniging. Dit houdt op de eerste plaats in het vormgeven van de interne kennisopbouw door het opvolgen van beleid en trends en het onderhouden van contacten met een hele resem aan stakeholders bij overheid, organisaties, bedrijven enz.
 • Je helpt mee uitvoering te geven aan acties inzake ledenwerving en ledenbinding. Dit houdt onder meer in het  beantwoorden van vragen, het voorbereiden, aanwezig zijn en opvolgen van bestuursvergaderingen, werkgroepvergaderingen en vormingen.
 • Je helpt ook mee met het verzorgen van permanente communicatie-acties, zowel on line (via website, elektronische newsletter, social media,…) als off line (magazine).
 • Je schrikt niet terug om veelvuldig contacten te leggen met de leden, sponsors en stakeholders van de verenigingen om zo ook opportuniteiten te detecteren en te valoriseren.

Profiel

 • Je volgde een hogere opleiding, bij voorkeur in een technisch-wetenschappelijke of economische richting en je hebt affiniteit met de hernieuwbare energie technologieën, de energietransitie en duurzame mobiliteit.
 • Je hebt minstens 5 jaar werkervaring gerelateerd aan mobiliteit, energieproductie of de energiemarkt. Ervaring met het verenigingswerk is uiteraard ook meegenomen.
 • Je kan opdrachten zelfstandig uitvoeren en tot een goed resultaat brengen – je onderscheidt daarbij hoofd- en bijzaken.
 • Je bent communicatief en sociaal ingesteld, flexibel en als netwerker vlot in de omgang met anderen.
 • Je bent organisatorisch sterk, nauwgezet en ordelijk, je hebt een verzorgd voorkomen
 • Je bent vertrouwd met internet (gebruik van CMS, CRM, social media) en met de meest courante software toepassingen (Word, Excel, Outlook, …).
 • Je bent bereid externe meetings en studiedagen bij te wonen (incl. avondmeetings).
 • Je hebt een vlotte pen en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod

Een erg gevarieerde job met uitdagingen in een jonge en dynamische omgeving. Je krijgt de nodige interne ondersteuning en uiteraard voorzien we een correct verloningspakket (loon, maaltijdcheques, onkostenvergoeding…). Thuiswerk en flexibele uren zijn standaard. Dit kan zowel onder het statuut van werknemer (eventueel deeltijds) als onder dat van freelancer (tijdsbesteding te bespreken).

Interesse?
Stuur uw cv met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar contact@ev.be

Sluiten