Over On thE Move Summit 2023

On thE Move Summit 2023

SAVE THE DATE!

Zoals eerder aangekondigd, zal de On thE Move Summit van EV Belgium, in samenwerking met Fleet, dit jaar doorgaan in Autoworld. Uiteraard kijken wij ook dit jaar uit naar de aanwezigheid, input en deelname van vele, zoniet alle, EV Belgium-leden.

Close