Technisch reglement C1/127

25 maart 2022

Enige tijd terug vroegen wij uw input rond een ontwerp technisch reglement voor de aansluiting van elektrische voertuigen (C1/127).

De vele negatieve reacties en het standpunt van EV Belgium hebben ertoe geleid dat het ontwerp zoals het initieel was opgevat, er niet komt. 

Sluiten