Charter

Sectorleden onderschrijven het volgende CHARTER

EV Belgium wil de uitrol van zero emissie mobiliteit accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers ervan. EV Belgium zal hiervoor kennis opbouwen en tools ontwikkelen voor de leden. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil EV Belgium werken aan verdere sensibilisering en aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.

De leden van EV Belgium handelen te allen tijde collegiaal, ethisch en integer en onthouden zich van activiteiten die de reputatie van EV Belgium en de zero emissie mobiliteit schade zouden kunnen toebrengen.

De leden van EV Belgium zijn bedrijven, organisaties en professionals die rond zero emissie werken, zero emissie technologie ontwikkelen of inzetten. Als effectief lid hebben zij een stem in de Algemene Vergadering.

Bedrijven en organisaties die de omslag naar zero emissie aan het maken zijn kunnen ook lid worden, zij het als toegetreden lid (zonder stem in de Algemene Vergadering). EV Belgium zal geen specifieke werking (activiteiten, opleidingen, promotie, belangenbehartiging) organiseren over of ten voordele van niet zero emissie technologie.

Gebruikers van zero emissie mobiliteit kunnen eveneens lid worden als toegetreden lid. Een apart ledentarief en ledenaanbod wordt hiervoor voorzien.

EV Belgium respecteert alle toepasselijke wetgeving en ziet er met name op toe dat de wetgeving inzake de economische mededinging binnen de organisatie door de leden, klanten, leveranciers en medewerkers wordt nageleefd.

Alle sectorleden van EV Belgium onderschrijven dit Charter bij aanvang van het lidmaatschap en bevestigen jaarlijks hun engagement door betaling van de verlenging van het lidmaatschap.

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Bestuursorgaan van EV Belgium, daarna wordt u op de hoogte gebracht.

(Aanvaard door de Raad van Bestuur van AVERE Belgium op 14/07/2020 en bevestigd door het Bestuursorgaan van EV Belgium op 10/6/2021)

Sluiten