Ledenlijst

Leden in volgorde van aansluiting

InterparkingInterparking
Interparking is als Europese parkeeruitbater actief in 9 landen. Zoals vele andere bedrijven in de mobiliteitssector willen ze de omschakeling naar elektrisch rijden op de voet opvolgen en mee proberen te faciliteren. “Ons lidmaatschap bij EV Belgium is daarom een volgende logische stap om onze know-how op te krikken en goede contacten te onderhouden met de sector. Aangezien we sinds 2013 reeds laadpalen installeren in onze parkings en ondertussen meer dan 400 laadpunten aanbieden hebben we reeds heel veel ervaring opgedaan die een toegevoegde waarde kan zijn voor de sector. Als parkinguitbater zijn we natuurlijk de beste gesprekspartner om aan tafel te hebben als het gaat over de thematiek “brandveiligheid in parkeergebouwen”. Zelf hebben we ons hier al in verdiept en de nodige stappen gezet.”
Website
Terug naar ledenlijst
Sluiten