Over Climate Tech Forum 2024

Climate Tech Forum 2024

Wat?

Na het succes van de eerste editie in juni 2023, waar 500 organisaties aan deelnamen, organiseren de Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen op woensdag 29 mei 2024 de tweede editie van het Climate Tech Forum in de Handelsbeurs Antwerpen. Dit evenement richt zich op 3 sectoren: klimaat- en energie neutrale bouw, zero-emissie stadslogistiek en rijden en varen op waterstof.

Het Climate Tech Forum 2024 wordt officieel geopend door de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, en Vlaams minister-president Jan Jambon. Dit officiële moment onderstreept het belang van nauwe samenwerking tussen buurlanden in de transitie naar een klimaatneutrale leefomgeving en industrie. Nadien volgt een gevarieerd programma per sector met informatieve workshops en één-op-één matchmaking. De dag wordt afgesloten met een handelsdiner.

Dit initiatief draagt bij aan het versterken van de uitstekende handelsrelaties tussen onze landen.

Voor wie? 

Het forum op woensdag 29 mei 2024 richt zich op organisaties uit België en Nederland die actief zijn rond klimaat- en energie neutrale bouw, zero-emissie stadslogistiek of rijden en varen op waterstof. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van bovengenoemde sectoren.

Per sector wordt een maatwerkprogramma voorzien. 

Het Climate Tech Forum is vooral interessant voor mkb/kmo, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen uit bovengenoemde sectoren. Het forum biedt de unieke kans om in contact te komen met zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Doelgroep zero-emissie stadslogistiek

Het programma zero-emissie stadslogistiek is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

  • bedrijven en aanbieders van zero-emissie mobiliteitsoplossingen;
  • ondernemers in de stadslogistiek;
  • logistieke dienstverleners en verladers;
  • lokale en nationale overheden;
  • belangenvertegenwoordigers uit de logistieke of mobiliteitssector;
  • brancheverenigingen en kennispartijen;
  • stadslogistieke stakeholders.

Programma: LINK

Meer info over de economische missie: LINK

Prijs: 

Deelname voor Belgische organisaties aan het Climate Tech Forum op woensdag 29 mei 2024 is kosteloos. 

Indien u verhinderd bent, dient u zich uiterlijk donderdag 16 mei 2024 af te melden door een e-mail te sturen naar bru-ea@minbuza.nl. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt een no-show fee van €75 in rekening gebracht. 

Climate Tech Forum

Voorwaarden en prijzen

Registreren via:

https://economic-mission-belgium-2024.b2match.io/page-3131

Prijs:

Deelname voor Belgische organisaties aan het Climate Tech Forum op woensdag 29 mei 2024 is kosteloos. 

Indien u verhinderd bent, dient u zich uiterlijk donderdag 16 mei 2024 af te melden door een e-mail te sturen naar bru-ea@minbuza.nl. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt een no-show fee van €75 in rekening gebracht. 

Contact: 

Deelnemers uit België met vragen over het evenement kunnen zich richten tot de Nederlandse Ambassade in België via bru-ea@minbuza.nl of via het telefoonnummer +32 267 917 11. 

Sluiten