EV Belgium Memorandum - Federale en Regionele verkiezingen 2024

15 maart 2024

EV Belgium is de representatieve federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België. EV Belgium wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. Via dit memorandum wil EV Belgium de gezamelijke stem van alle leden laten weerklinken naar de verkiezingen toe. 

Inzetten op elektrische mobiliteit

Inzetten op elektrische mobiliteit is niet alleen een cruciale stap in de vergroening van de mobiliteits- en transportsector, maar ook een strategische zet voor het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Met de huidige technologische ontwikkelingen is elektrificatie de meest logische weg naar zero-emissie mobiliteit. Zelfs voor vrachtverkeer wordt verwacht dat volledig batterij-elektrische aandrijving de dominante technologie zal zijn in Europa. Deze verschuiving biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar geeft ook meer ademruimte voor de transitie van de industrie. Bovendien opent de mobiliteitstransitie economische opportuniteiten, waardoor welvaart wordt gecreëerd en nieuwe banen ontstaan.

Huidige en toekomstige trends

Belangrijke trends geven aan dat de aankoopprijzen van elektrische voertuigen relatief stabiel zullen blijven, maar dat de focus moet liggen op het verlagen van de gebruikskosten om een breder publiek te overtuigen. Innovatieve technologieën zoals solid state batterijen en high-speed DC-laadnetwerken tonen veelbelovende vooruitzichten, maar vereisen ambitieuze doelstellingen inzake laadinfrastructuur. Een data-gedreven aanpak en verdere integratie met energiesystemen worden steeds belangrijker voor een naadloze mobiliteitstransitie. Daarnaast zien we een versnelde opkomst van elektrische vrachtwagens, wat vraagt om aangepaste laadinfrastructuur en nieuwe logistieke diensten.

EV Belgium Memorandum

Via dit memorandum wil EV Belgium de gezamelijke stem van alle leden laten weerklinken naar de verkiezingen toe. We gaan daarbij dieper in op de de doelstellingen, oplossingen en uitdagingen die er bestaan om de transitie naar zero emissie mobiliteit in ons land te realiseren. We pleiten onder anderen voor een versnelde uitfasering van ICE personenwagens tegen 2030 in alle gewesten, met vergelijkbare ambitie voor de vrachtsector. Tegelijkertijd blijft het ondersteunen van investeringen in laadinfrastructuur essentieel, zowel voor thuisladen, laden op het werk als publiek laden, om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen. We streven er daarnaast naar om de kosten van EV-rijden verder te verlagen door een echte tax shift richting fossiele brandstoffen. Daarenboven is het van cruciaal belang om te investeren in het elektriciteitsnetwerk en het slimmer en flexibeler te maken, waarbij elektrische mobiliteit wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de oplossing voor de energietransitie. DitTot slot benadrukken we dat een coherent en stabiel beleid noodzakelijk is om de transitie naar elektrische mobiliteit te versnellen. Door goede afstemming tussen beleidsniveaus kunnen maatregelen effectief worden gecoördineerd, wat de impact ervan zal vergroten en de acceptatie van elektrische voertuigen zal bevorderen.

Onze voorstellen

Onze vragen aan beleidsmakers zijn daarom duidelijk: we streven naar een versnelde uitfasering van ICE personenwagens tegen 2030 in alle gewesten. Dit omvat ook een gedegen plan voor de elektrificatie van bestelwagens en lichte vracht, waarbij de door Europa opgelegde uitfasering tegen 2035 een belangrijke rol speelt. Bovendien zijn blijvende investeringen in laadinfrastructuur essentieel, zowel voor particulieren als voor e-trucks, om aan de groeiende vraag te voldoen. Een verdere daling van de kost van EV-rijden is noodzakelijk om elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk te maken. Dit omvat een verschuiving van belastingen en bijdragen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, evenals fiscale incentives voor zero-emissie voertuigen. Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in een slim en flexibel elektriciteitsnetwerk, waarbij elektrische mobiliteit wordt gezien als onderdeel van de oplossing. Een coherent en stabiel beleidskader op verschillende niveaus is van cruciaal belang om de transitie naar elektrische mobiliteit te versnellen. Door samenwerking tussen alle departementen en beleidsniveaus kunnen maatregelen effectief worden gecoördineerd. Met deze maatregelen streven we naar een duurzame en welvarende toekomst voor de mobiliteitssector.

Sluiten