Belangenbehartiging

EV Belgium behartigt de belangen van  zowel de dienstverleners en producenten die instaan voor de realisatie van de ambitieuze doelstellingen rond zero-emissie elektrische mobiliteit als die van de effectieve EV-rijders.

Wat de marktwerking betreft pleit EV Belgium voor beleidsmaatregelen die een goede omkadering bieden om de markt verder te stimuleren in functie van leefbare businessmodellen. Dit houdt o.m. in een eerlijke concurrentie via correcte openbare aanbestedingen en een verregaande en consequente groene fiscaliteit.

Wat de ondersteuning van de transitie aangaat is het zo dat EV Belgium bedrijven en organisaties op een onafhankelijke manier wil helpen met het maken van de transitie naar zero emissie mobiliteit.

Tot slot pleit EV Belgium voor adequate en uniforme technische voorschriften en regelingen (bv. inzake brandveiligheid, normeringen..) maar ook voor alles wat te maken heeft met data en dataverwerking…).

Nog geen lid? Verneem hier alle voordelen!

Sluiten