Opleidingen

EV Belgium wil een actieve rol spelen in het opleidingsdomein (zowel onderwijs als permanente vorming) met betrekking tot competentieontwikkeling, reskilling, upskilling enz. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met Green Energy Park en Techlink.

Raadpleeg hier de kalender met opleidingen.

Verder wil EV Belgium ook kennis opbouwen over de uitdagingen (o.m. op het vlak van opleidingen) van de sector door data te verzamelen en waar zinvol ter beschikking te stellen van de leden. Hiervoor is er op dit moment een samenwerking met eco-movement waardoor er per kwartaal een overzicht gegeven kan worden van het aantal publieke laadpalen in België.

Tot slot is er ook interesse om mee te werken aan onderzoeksprojecten die de sector, de federatie en de leden ten goede komen. Dit kan zowel wetenschappelijk als marktondersteunend (bv. enquêtes vanuit media of data-bedrijven) onderzoek zijn.

Nog geen lid? Verneem hier alle voordelen!

Close