Best Practice: Twee (of meer) BEV's in één huishouden

19 april 2024 om 16:00 door EV Belgium

EV België streeft met dit advies naar een oplossing die zo dicht mogelijk aansluit bij de bestaande praktijk en het huidige fiscale stelsel voor thuisladen met twee verschillende BEV's. Op deze manier scheppen we duidelijkheid en vermijden we extra kosten voor nieuwe software-implementaties, de industrie en/of de gebruikers. EV Belgium raadt zijn leden aan om volgens onderstaande principes te werken tot er een gestandaardiseerde oplossing is die gevalideerd is door de fiscus. Naast deze best practice bestaan er ook andere commerciële oplossingen op de markt die geval per geval moeten worden bekeken.

Bestaande situatie:

EV-rijders die thuis opladen in België kunnen genieten van de mogelijkheid om hun oplaadkosten terugbetaald te krijgen en hun oplaadpunt te laten installeren door hun werkgever. In de praktijk resulteert dit vandaag in het hebben van soms 2 aparte laders in één huishouden, soms zelfs twee laders van een verschillend merk. De impact van twee oplaadpunten op het elektriciteitsnet van het huishouden en de zeer praktische installatie van twee 'machines' die hetzelfde doen, wordt door de industrie gezien als een probleem dat eenvoudig kan worden opgelost door beide auto's aan hetzelfde oplaadpunt te laten opladen. Bovendien is het technisch niet altijd mogelijk om twee (of meer) laadpunten in één huishouden te installeren. Eén oplader voor twee of meer auto's in één huishouden is technisch en praktisch de beste oplossing voor de gebruiker, maar vereist dat de EV-lader toegankelijk wordt gemaakt voor de extra BEV(s) in het huishouden.

Vandaag de dag wordt dit op verschillende manieren opgelost, maar dit vereist wel enkele extra stappen of kosten. Soms wordt de bestaande oplossing ook niet algemeen aanvaard/gebruikt. Om een best practice te ontwikkelen en de extra stappen en kosten zoveel mogelijk te beperken voor de industrie en de gebruiker, werkte EV Belgium een voorstel uit voor een best practice in de toekomst.

De weerhouden best practice voor België vereist de opname van een specifieke tag/informatievelden in de bestaande communicatieprotocollen (OCPP & OCPI) om een laadsessie te identificeren als een thuislading. Dit vereist enige inspanningen van verschillende belanghebbenden, maar lijkt de meeste steun van de industrie te krijgen. Het is ook de oplossing die de realiteit van vandaag het dichtst benadert, hoewel er ook andere oplossingen bestaan en kunnen worden overwogen. ook nog kunnen worden overwogen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de terugbetaling door de werkgever (rechtstreeks maar ook via de MSP) in principe "btw-vrij" gebeurt. in principe "btw-vrij" gebeurt. Een service- en/of roamingkost (die de aangerekende elektriciteit niet dekt) kan (afzonderlijk) met btw gefactureerd worden. (afzonderlijk) met btw worden gefactureerd. Argument hierbij is dat de industrie de verkoop van energie door de huiseigenaar (werknemer1) aan de tweede gebruiker (werknemer2) in dit geval niet als een commerciële verkoop beschouwt.

Beste praktijk voor gebruikers en industrie:

EV Belgium raadt gebruikers van één huishouden aan om, wanneer dit onmogelijk of niet nodig is, niet meer dan één lader binnen één huishouden te installeren. Behalve voor appartementen waar een uitgebreid systeem voor meerdere huishoudens (met load balancing) aan te raden is (zie vorig standpunt van EV Belgium). EV Belgium wil het belang van onmogelijk en niet nodig benadrukken als:

 • Onmogelijk: technisch niet mogelijk door beperkte aansluiting/net en/of ruimte.
 • Niet nodig: beide wagens kunnen voldoende opladen (in kWh of km's) voor werk & privégebruik op wekelijkse basis.


In alle andere gevallen adviseert EV Belgium om slechts één lader per huishouden te installeren (dit kan echter een lader zijn met één, twee of meer stekkers). Hierbij moeten verschillende stappen ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de volgende stappen (facturatie en rapportering) op een correcte manier gebeuren. De volgende stappen moeten worden genomen:

 1. Installeer de lader correct en veilig.
 2. Stel een wettelijke overeenkomst/kader op tussen de CPO1 en eMSP2 (gemandateerd door de werkgever).
  • Deze moet elementen bevatten zoals gegevensuitwisseling, betalingsgegevens en beëindigingsovereenkomst. Het is aan elke CPO en MSP om de details en de vorm van deze overeenkomst/kader vast te stellen.
 3. Pas de instellingen van de lader aan zodat deze openbaar toegankelijk is.
  • De lader als openbaar instellen en het token van de tweede gebruiker voor privéladen aan de specifieke lader.*Als u de lader alleen voor privégebruik wilt gebruiken, dan is het belangrijk dat wanneer u de lader als openbaar instelt, deze lader niet wordt weergegeven op kaarten. (Dit is een optie die u moet kiezen). Als dit niet het geval is, kan iedereen komen opladen, en de andere gebruikers vaak geconfronteerd worden met een lader die niet toegankelijk is vanwege een hek, privéterrein enz.
 4. De CPO1 die verantwoordelijk is voor de lader registreert het gebruik en doet de administratieve follow-up met de werkgever1/werknemer1 en de eMSP2 (van de tweede werknemer/werkgever).
  • CPO1 stuurt een CDR naar eMSP2 met een extra veld om aan te geven dat het om een thuislaadsessie gaat. (dit extra veld is vereist om fiscale redenen)
  • eMSP2 verzamelt de CDR en gaat over tot rapportage aan CPO1 en Werkgever van het gebruik (met verzoek om te betalen voor de sessie).
 5. De werknemer betaalt maandelijks de verbruikte energie aan zijn energieleverancier. Afhankelijk van de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer betaalt elke werkgever zijn/haar werknemer terug (ofwel rechtstreeks of via CPO of eMSP) voor zijn/haar elektriciteitsverbruik (gerelateerd aan de BEV via de lader) tegen het referentietarief. tegen het referentietarief.EV Belgium adviseert het gebruik van het CREG-tarief (lees hier ons standpunt hierover).

EV België benadrukt dat de terugbetaling door de werkgever (rechtstreeks maar ook via de MSP) in principe "BTW-vrij" gebeurt. Een service- en/of roamingkost (die niet de werkelijk aangerekende elektriciteit dekt) kan (afzonderlijk) gefactureerd worden met BTW. 

Sluiten